Opleidingsmogelijkheden voor veerkrachtig leiderschap.

"Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een tegenslag kan de waarde onder druk zetten.

Ik leerde daarover zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden."


Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.

Veerkracht is actueel. Veerkracht hebben betekent tegenslagen (samen) kunnen overwinnen en problemen op kunnen lossen. Veerkracht is niet alleen een eigenschap van personen, het is ook een ontwikkelbaar vermogen in organisaties. Veerkracht heeft positieve effecten op onder meer geluk, gezondheid, cultuur, eigenaarschap en arbeidsproductiviteit.

Het TIME veerkrachtprogramma is een wetenschappelijk goed onderbouwde methode om veerkracht in organisaties te ontwikkelen. Veertien praktisch toepasbare leer-interventies daarbinnen, zijn een waardevolle uitbreiding van de veranderkundige rugzak van leidinggevenden, coaches en adviseurs; individueel of als ontwikkelteam. Als totaal biedt de methode voor alle niveaus van veerkracht, alle fasen van de verandering en niveaus van diepgang van interventies handvatten.


"We are not a product of what happened to us in our past.

We have the power of choice".

- Steven Covey -

Vakmanschap in veerkracht

Onze colleges ondersteunen een doorlopende leerlijn, met een door jouzelf gekozen einddoel: Oriënteren, leren en borgen.

Oriënteer je eerst op de inhoud en businesscase in onze ééndaagse. Leer dan in twee dagen - aangevuld met persoonlijke veerkrachtcoaching - hoe je veerkrachtig kunt veranderen, hoe je daarmee veerkrachtige organisaties bouwt en zo de veerkracht van medewerkers vergroot. Groei dan verder: pas in drie collegedagen met tussentijdse ondersteuning de - vanuit jouw rol bruikbare - handvatten toe, leer vallen en opstaan waarderen, vergroot de samenwerking aan veerkracht binnen je organisatie. Vergroot de veerkracht in je eigen functioneren. Borg veerkracht en maak er een strategische capability van.

  • Leidinggevenden: Herkennen, objectiveren en activeren van het ontwikkelpotentieel in het eigen team.
  • Adviseurs: Adviesvaardigheden om de organisatiestrategie stap voor stap veerkrachtiger te maken.
  • Coaches: Gestructureerd coachproces gericht op veerkracht en werkbalans.
  • Veranderteams: Meetbaar overzicht, inzicht en invloed op de transitie naar veerkracht.

Reflecteer op het proces, de resultaten en je persoonlijke ontwikkeling en certificeer tot veerkrachtdeskundige. Doe mee aan ons Permanente educatieprogramma.

Leerdoelen

Met ons aanbod in diverse leerpakketten werken we stapsgewijs aan de volgende leerdoelen:

ORIËNTEREN

Verwerf actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden in het begrip veerkracht. Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een businesscase.

LEREN

Veerkracht vraagt reflectie: op je eigen veerkracht en op strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

TOEPASSEN

Samen kiezen, doorontwikkelen, toepassen en evalueren van veerkracht-interventies.Met realiteitszin, aandacht en hoop bouw je aan de eerste ervaringen en successen.

BORGEN

Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur. Veerkracht als capability.

Inschrijving

Half augustus worden de data voor de nieuwe leergang gepland. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Onze leerpakketten

We werken in groepen van 8 à 10 deelnemers aan de leerdoelen. Leidinggevenden, coaches en adviseurs doorlopen deels eigen leerlijnen. We organiseren gezamenlijke colleges, onderling leren en bieden individuele begeleiding. Veranderteams (leidinggevende + adviseur + coach) uit één organisatie ontvangen gericht ontwikkeladvies. Veerkracht College biedt alumni kennis-updates met praktijkcases en wetenschappelijke ontwikkelingen, dat een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van ons aanbod.
 • Pakket A: leerdoel 1 'oriënteren'
 • Pakket B: Leerdoel 2 'leren' + 1 kennis-update
 • Pakket C: Leerdoelen 3 en 4 + 1 kennis update
 • Pakket D: De volledige leerlijn met 3 kennis-updates
 • Pakket E: Pakket D voor veranderteams met organisatieadvies in eigen organisatie
Bekijk onze pakketten en de waarde ervan voor jouw ontwikkeling en jullie veranderingWij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's).

Hoe verder?

Wie zijn wij?

Marit Vos - Ervaren coach, -docent en zorgprofessional

Maarten de Winter - Masterdocent Strategisch HRM, ervaren adviseur