VEERKRACHT INSPIRATIE

Een inspirerende oefening, drie artikelen en een netwerk. Veel doe-, lees- en netwerkplezier!

de Veerkracht piramide

Ga in gesprek met een collega over veerkracht.

Het leven wordt voorwaarts geleefd

..maar achterwaarts begrepen (Kierkegaard)

De man die zijn sleutels zocht

Vragen voor coaches die veerkracht willen vergroten (en illusies wegnemen).

Veerkrachtig veranderen

Kansen voor een andere manier van samenwerken. (artikel Vakblad Arbo)

Haak aan op netwerk en actualiteit!

Heb je algemene vragen of wil je bijdragen aan kennis? Wordt lid van de groep Veerkracht in organisaties (1000+).

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Volg ons op LinkedIn.