MAARTEN DE WINTER

Masterdocent Strategisch HRM, ervaren adviseur

Maarten is de grondlegger van TIME, een op toepasbaarheid geënte methode om aan systemische en integrale verandering te werken. Het gaat hem er daarbij steeds om problemen op te lossen via het vergroten van het probleemoplossend vermogen. "De veranderopgaven in organisaties roepen naast inhoudelijke en economische ook sociale, psychologische en filosofische vragen op. Ik werk graag met leiders en organisatieprofessionals die actief met de noodzakelijke verbreding en verdieping aan de slag willen gaan. Veerkracht biedt hen inhoud, processen en de persoonlijke benadering waarmee zij hun denken en handelingsperspectieven aan kunnen scherpen,"

Rollen

Maarten is Masterdocent Strategisch HR bij Avans+, onafhankelijk organisatieadviseur, spreker en coach.

Boeken

Het Sjoelbaksyndroom, de aanpak van werkdruk voor betere organisaties
2011, Financial Times Prantice Hall

Gelukkig Druk?!
2016, Waardecreatienetwerk Archimedes

Wetenschappelijke publicaties

Meetbare werkdrukbalans, een waardecreërend arboproces
Tijdschrift voor Arbeidshygiëne 2018; 31 (3) p. 93 - 102
(Korte introductie)

Artikelen, blogs en podcasts

Een selectie van publicaties

Overzicht van podcasts

Overig

  • Voordat ik in 2011 zelfstandig werd, werkte ik onder meer bij de Provincie Zuid-Holland, Alterra, ProCap, Royal Haskoning DHV en P2.

  • We staan allemaal op de schouders van anderen. Enkele van mijn inspiratiebronnen: Plato, Henri Bergson, Peter Drucker, Eli Goldratt, Wim Duisenberg, Alexander Osterwalder, Fons Trompenaars.

  • Naast het werk wil ik in mijn directe omgeving van waarde zijn. Ik was tien jaar voorzitter van de Stichting Kinderdagopvang Woudrichem en ben op dit moment bestuurslid van Progressief Altena, een fusiepartij van lokale PvdA, Groen Links en D'66.

  • Ik ben comunitymanager netwerkzorg bij DAI artsen, een op betere samenwerking en systeemverbetering gericht initiatief tussen huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

  • Ik woon in de gemeente Altena samen met mijn partner. Mijn oudste studeert filosofie en biomedische wetenschappen in Utrecht; mijn jongste dochter autonome kunsten in Maastricht.

  • Kennis moet je delen. Delen is vermenigvuldigen. Daarom nam ik initiatief voor de LinkedIn groep Veerkracht in organisaties. Daar vind je naast artikelen ook meer netwerk en activiteiten rondom dit thema. Je kunt je daar direct aanmelden. Ik maak je natuurlijk even wegwijs.

Persoonlijk

Er gaat in mijn familie een klein verhaal over mij de ronde. In de zomer van 1966 waren we met het gezin twee weken op strandvakantie in Dishoek. Dat was ook toen al een druk strand waar de mensen met behoefte aan een plekje voor zichzelf bereid waren de strijdbijl op te graven.

Ik word die zomer 4 jaar. Terwijl mijn leeftijdsgenoten zandkastelen bouwen, loop ik van het ene groepje Duitse of Nederlandse strandgasten naar het andere groepje om schelpen te laten zien of een praatje met hen aan te knopen. Benieuwd naar wat zij te melden hebben; overal welkom en geaccepteerd. Het zou een ontwapenende invloed hebben: strijdbijlen worden begraven. Het stukje strand dat in relatieve harmonie met elkaar omgaat wordt dag in dag uit steeds groter.

Een onbekende strandgast ziet een zongebruinde jongen met zoekende ogen en vraagt hem waar hij naartoe wil. De jongen kijkt hem verbaasd aan. ‘En waar kennen ze jou het best?’ Het jongetje wijst een kant op. Samen gaan ze op pad. ‘Kennen jullie deze jongen?’ Vraagt de vreemdeling aan de badgasten. ‘Jazeker, ik help wel even mee zoeken.’

Zo word ik door een onbekende gids met goede vragen en de hulp van de harmonieuze omgeving waaraan ik zelf heb meegebouwd, thuis gebracht.