PAKKETTEN

Leerdoelen, support, prijzen

Hieronder vind je de keuzemogelijkheden en waarden binnen de doorlopende leerlijn. Informeer naar onze in-company mogelijkheden.

Leerdoelen

  1. Actuele kennis van -, taal over - en dialoogvaardigheden met het begrip veerkracht

  2. Inzicht in de unieke toegevoegde waarde, randvoorwaarden en rollen voor veerkracht als ontwikkelthema.

  3. Kennis van randvoorwaarden handreikingen en praktijken om veerkracht te ontwikkelen bij mensen, in teams en in organisaties.

  • leidinggevenden: herkennen, objectiveren en activeren van het ontwikkelpotentieel in het eigen team

  • adviseurs: adviesvaardigheden om de organisatiestrategie stap voor stap veerkrachtiger te maken.

  • coaches: gestructureerd coachproces gericht op veerkracht en werkbalans

  1. Faciliteren van veerkrachtige verandering. kunnen kiezen, ontwikkelen, toepassen en evalueren van veerkracht-interventies; losstaand en als programma.

  2. Kennis-updates met behulp van cases en nieuwste wetenschappelijke inzichten. Netwerkmogelijkheden