Serv Wiemers

Schrijver en diplomaat

Serv Wiemers heeft vele jaren ervaring als manager in de publieke en private sector. Hij bezocht 30 indianenreservaten en sprak met vele indiaanse leiders over hun identiteit, strijd en boodschap. Op basis daarvan schreef hij het boek ‘Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen’ (2018). 

"Met ons klassieke idee van hiërarchisch leiderschap lossen we de uitdagingen van deze tijd niet op en spreken we millennials niet aan. Indianen kennen van oudsher waardengedreven en dienend leiderschap. Hoe werkt indiaans leiderschap en wat kunnen wij daarvan leren?"