TIME

stapsgewijze ontwikkeling; complementaire interventies

Sinds het traject rondom veerkracht blijven medewerkers dichter bij zichzelf en reageren meer gebalanceerd op veranderingen en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit.

Hakim El Hasnaoui, plantmanager Philips Lighting

  • Volwassen arbeidsverhoudingen

  • Een oplossingsgerichte cultuur

  • Duurzame arbeidsproductiviteit


Praktijkcases laten een verbetering van de arbeidsproductiviteit tot 12,5% zien, gecombineerd met significante afname van werkdruk, afname van taak-eisen, uitputting en rolconflicten en toename van autonomie en bevlogenheid.

Doelgroep

Ben je HR directeur, leidinggevende, (team)coach of organisatieadviseur? Wil je de veerkracht in de organisatie, in je team of bij je coachee vergroten?

Onderschrijf je de noodzaak van eigenaarschap en dialoog ? Herken je de meerwaarde van korte, oplossingsgerichte experimenten? Herken je de toegevoegde waarde van meetbaarheid bij plaats- en richtingbepaling in persoonlijke- en organisatieverandering?

Je bent je ervan bewust dat op mentale veerkracht gerichte persoonlijke interventies - met alle goede bedoelingen - geen aantoonbare bijdrage leveren aan het verminderen van ziekteverzuim. Daarom zoek je wetenschappelijk onderbouwde en meermaals succesvol in de praktijk toegepaste handvatten. Wil je de veerkracht van de mens in zijn of haar organisatiecontext méér dan kortstondig ook blijvend laten groeien?

Vallen doen we toch; besteed het opstaan niet uit

Neem verantwoordelijkheid voor het probleemoplossend vermogen

Verdiep je samen met acht tot tien reisgenoten in unieke kennis, reflecteer op je eigen rol en help anderen veerkrachtiger te worden.

Richt je op het vergroten van operationele-, sociale- én mentale veerkracht.

Kies wat bij jou past uit veertien gevalideerde, toepasbare interventies

op persoonlijk-, team- en organisatie niveau.

Invalshoek van de methode

In organisaties is tijd schaars en dat heeft grote invloed op hoe zij omgaan met tegenslagen en ontwikkeling. Tijd is niet alleen de meest schaarse productiefactor, tijd is ook het meest waardevolle dat een mens bezit. Tijd verbindt dus economie en psychologie; de harde met de zachte kant; de bovenstroom met de onderstroom; realiteitszin met hoop. Het acroniem TIME staat voor Transitie met Incrementele Meetbare Experimenten:

  • Transitie: Berusten we in een probleem of werken we met realiteitszin en aandacht aan onze hoop?

  • Incrementeel: Waarvan verwacht je meer, van grote beloftes of van aandachtige kleine stappen?

  • Meetbaar: Wanneer je samen de waarde van veerkracht herkent, waarom zou je die dan niet meetbaar maken?

  • Experimenten: Een veerkrachtig verander-ontwerp wordt van iedere tegenslag beter.


De interventies zijn en worden in de praktijk toegepast in bedrijven, zorgorganisaties, universiteiten en overheden. Via ons Permanente Educatie programma inspireren we alumni met praktijkcases en kennis uit de voorhoede van wetenschap. Meerdere interventies zijn opgenomen in de Master Strategisch HRM van Avans+.

Ben je benieuwd naar de bijzondere kwaliteit van onze interventies? Maak kennis met één van onze interventies: de Veerkrachtpiramide.

Hoe verder?

Oriënteer je op onze leerdoelen

Concreet geïnteresseerd in één van onze leerdoelen? Neem contact op

Belangstellend? Schrijf je in voor de open dag of ga naar onze inspiratiepagina.