MISSIE

Veerkracht College biedt filosofische, academische en toepassingsgerichte kennis, om complexe vraagstukken hanteerbaar - en patronen bespreekbaar te maken. Deelnemers kunnen daarmee de veerkracht van mensen en organisaties ondersteunen en vergroten.

VISIE: Integrale ontwikkeling

We leven in een tijd waarin organisaties en mensen daarin, voor grote uitdagingen geplaatst worden. Waardecreatie -zowel publiek als privaat - vereist meer dialoog met klanten en een nieuwe generatie werkenden stelt andere eisen aan de kwaliteit van arbeid, terwijl economie en ecologie grenzen stellen die we moeten respecteren. Er is brede consensus dat een meer bottum-up en outside-in gerichte, menselijke sturing nodig is. Dat vereist naast heldere processen, taken en verantwoordelijkheden óók voldoende psychologische veiligheid om de gestapelde, complexe en paradoxale werkelijkheid bespreekbaar te maken en houden. We spreken van integrale ontwikkeling wanneer inhoud, proces en beleving; HET, WIJ en IK; waarde toevoegen. 


Een veilige leeromgeving

Er is veel ruimte voor gesprek over dilemma’s van deelnemers. We respecteren ieders kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. We bieden een veilige leeromgeving. We helpen deelnemers waardevol te zijn.

TOEPASSINGSRESULTATEN

"Sinds onze focus op veerkracht blijven medewerkers dichter bij zichzelf en reageren meer gebalanceerd op veranderingen en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit."

Hakim El Hasnaoui, plantmanager Philips Lighting 


"We zijn in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem gekomen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.”

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Directeur bedrijfsvoering TU/e