MISSIE

Veerkracht College biedt filosofische, academische en toepassingsgerichte kennis, interventies en verhalen, waarmee deelnemers de veerkracht van mensen en organisaties kunnen ontwikkelen.

VISIE

Veerkrachtontwikkeling richt zich op auteurschap: we schrijven het verhaal van onze ontwikkeling samen. Niet de oplossing, maar het probleemoplossend vermogen staat daarin centraal.

Het fundament onder de kennis is 2500 jaar filosofie en actueel academisch onderzoek over veerkracht in organisaties. Op deze basis hebben we vragen en werkvormen ontwikkeld en bij elkaar gebracht voor alle niveaus van veerkracht, alle fasen van de verandering en voor alle doelgroepen in de organisatie, van medewerkers tot bestuurders.


"Alle interventies zijn toekomstgericht, gevalideerd, integraal, incrementeel en positief."

Ester Leibbrand, deelnemer VC2


We bieden een leergang waarin een diverse groep van leiders, strategisch adviseurs en leiderschapscoaches op verhaal komen. We brengen hen in verbinding met hun persoonlijke veerkracht en bieden taal en tools om complexiteit te overzien en anderen daarin mee te nemen, als gids vanuit de eigen rol.

MENSELIJKHEID

Mensen zijn verhalenvertellers en geven tegenslagen betekenis in de context van het verhaal. Een tegenslag kan ons kwetsbaar maken, meer veranderbereid of doen groeien. De tegenslag zelf is een feit, maar het verhaal kan veranderen als we auteurschap nemen over het verleden, het heden en vooral ook: de toekomst. Daarin speelt de belofte een belangrijke rol. Met realiteitszin, aandacht en hoop kunnen verhalen worden ontwikkeld. Alle ontwikkeling begint bij een goede vraag. De situatie, jouw rol en persoonlijkheid vormen daarbij een kompas.

KOMPAS

Veertien unieke interventies bevatten verschillende manieren van kijken, luisteren, spreken en werken die voor ontwikkeling van veerkracht in een uiteenlopende situaties bruikbaar zijn. In samenhang zijn deze niet alleen gericht op het oplossen van specifieke problemen, maar vooral ook op het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Je leert deze interventies kennen en toepassen. Een academisch en filosofisch funament is je Kompas om de juiste taal en tools te kiezen.

BLIJVEN LEREN

De interventies zijn en worden in de praktijk toegepast in bedrijven, zorgorganisaties, universiteiten, multinationals en overheden. Vele toepassingsverhalen nemen je mee in de waarde van veerkracht. Via ons Permanente Educatie programma inspireren we alumni met relevante toepassingsverhalen, kennis uit wetenschap en humanistiek, beelden uit de kunst en verhalen uit de literatuur en geschiedenis. Meerdere interventies zijn opgenomen in de Master Strategisch HRM van Avans+.

TOEPASSINGSRESULTATEN

"Sinds onze focus op veerkracht blijven medewerkers dichter bij zichzelf en reageren meer gebalanceerd op veranderingen en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit."

Hakim El Hasnaoui, plantmanager Philips Lighting


"We zijn in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem gekomen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.”

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Directeur bedrijfsvoering TU/e