Opleidingsmogelijkheden voor veerkrachtig leiderschap

Veerkracht is actueel. Veerkracht hebben betekent tegenslagen (samen) kunnen overwinnen en problemen op kunnen lossen. Veerkracht is niet alleen een eigenschap van personen, het is ook een ontwikkelbaar vermogen in organisaties, met positieve effecten op onder meer geluk, gezondheid, cultuur, onderlinge verhoudingen, eigenaarschap en duurzame arbeidsproductiviteit.

Veerkrachtige leiders, adviseurs en coaches werken aan hun eigen veerkracht en bieden anderen overzicht, inzicht en invloed. Steeds activeren ze de intrinsieke motivatie om samen aan de toekomst te werken. Ook leren veerkrachtig te leiden, adviseren of coachen? Volg dan onze leergang Veerkrachtig Leiderschap.

"Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een tegenslag kan de waarde onder druk zetten.

Ik leerde daarover zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden."


Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.


"We are not a product of what happened to us in our past.

We have the power of choice".

- Steven Covey -

PROGRAMMA

De leergang is opgebouwd als een doorlopende leerlijn van oriënteren en leren naar toepassen en borgen, met individueel maatwerk. We beginnen met een brede oriëntatie op wat veerkracht is en wat het oplevert. Leer dan in twee dagen - aangevuld met intensieve persoonlijke coaching - hoe je de veerkracht in je eigen functioneren vergroot en leg de basis voor veerkrachtige medewerkers en teams door te werken aan realiteitszin, aandacht en hoop. Je voert een gesprek over jouw situatie en bepaalt je leerfocus. Groei dan verder: pas in drie collegedagen met tussentijdse ondersteuning de - vanuit jouw rol bruikbare - handvatten toe, omarm de kracht van kwetsbaarheid, vergroot de menselijkheid binnen je organisatie en maak van veerkracht een strategisch vermogen.

  • Alle leiders: Herkennen van (eigen) denkvoorkeuren en anderen daarbij ondersteunen. Bruggen kunnen slaan in teamdynamiek.
  • Leidinggevenden: Herkennen, objectiveren en activeren van het ontwikkelpotentieel in het eigen team.
  • Adviseurs: Adviesvaardigheden met uiteenlopende tools om teams en organisaties veerkrachtiger te maken.
  • Coaches: Gestructureerd coachproces gericht op persoonlijke veerkracht en werkbalans.
  • Veranderteams: Taal ter ondersteuning van integraal denken en communiceren.

Reflecteer vanuit meerdere invalshoeken op intenties, proces en resultaten van interventies en op je persoonlijke ontwikkeling daarin. Certificeer tot veerkrachtdeskundige. Doe mee aan ons Permanente educatieprogramma.

Doelgroep

Je bent een taktisch / strategisch leidinggevende, adviseur of coach. Je wilt:

 • Actuele uitdagingen geconceptualiseerd en in verbindende, oplossingsgerichte taal op tafel kunnen leggen.

 • Eigenaarschap voor de gedeelde toekomst vanuit dialoog ontwikkelen.

 • Denkvoorkeuren kunnen herkennen, duiden, benutten en verbinden.

 • Tools, verhalen, games en beelden kunnen toepassen, waarmee mensen, teams en organisaties veerkrachtiger worden.

 • De waarde van onderzoek voor plaats- en richtingbepaling in persoonlijke- en organisatieverandering benutten.

 • Samenwerken in korte, oplossingsgerichte experimenten gericht op een betere structuur, strategie of cultuur.

Omdat overheid en bedrijfsleven steeds vaker gezamenlijke opgaven aangaan, proberen we de leergroepen te laten bestaan uit leidinggevenden vanuit de publieke en private sector.

AANBOD


 • Zeer ervaren docenten en gastdocenten uit de praktijk
 • Persoonlijk gesprek over studiedoelen
 • 6 opleidingsdagen (geheel verzorgd) in Utrecht
 • Persoonlijke veerkrachtcoaching 2 uur
 • 2 online nascholingsbijeenkomsten
 • Literatuurlijst, handouts.
Wij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's).
Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.

HOE VERDER?

Wie zijn wij?

Marit Vos - gastdocent en coach

Marian Pater - docent

Maarten de Winter - kerndocent

John Furey - gastdocent