LEERGANG VEERKRACHT ORGANISEREN

Taal, tools, verhalen, games en een ontwikkelstructuur die de veerkracht van mensen, teams en organisaties aantoonbaar vergroten (6 PE punten).

Wil jij mensen, teams en organisaties op hun weg naar veerkracht begeleiden? Niet door hun problemen op te lossen, maar door hun probleemoplossend vermogen te vergroten? Niet met grote, maar met kleine betekenisvolle interventies? Niet met een resultaatgerichte, maar met een integrale aanpak? Leer samen met ons anders te kijken, spreken en handelen. Niet door eigenaarschap, maar door auteurschap te ontwikkelen. Schrijf dan samen met jouw klanten of team(s) aan een verhaal vol realiteitszin, aandacht en hoop. Daar is heel veel behoefte aan.

Veerkracht heeft bijzonder positieve effecten op onder meer welzijn, gezondheid, kwaliteit van arbeid en duurzame arbeidsproductiviteit. De vele verhalen uit de toepassingspraktijk spreken boekdelen.


"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them". 

- Albert Einstein -

EEN TOEPASSINGSGERICHTE LEERGANG

Veerkracht College reikt filosofische, academische en toepassingsgerichte kennis en vaardigheden aan, waarmee leiders, adviseurs en coaches veerkracht in hun eigen professionele context kunnen ontwikkelen. Ga samen met ons op een toepassingsgerichte reis. Ervaren (gast) docenten en coaches begeleiden je. De intervisie met deelnemers verrijkt de kennisverwerking. 

Via de taal en tools van veerkracht verwerf je overzicht, dieper inzicht en invloed op de ontwikkeling van mensen in organisaties en organisaties in transitie. Zodat je de strategie, structuur en vooral ook de cultuur van de organisatie veerkrachtig kunt maken.  

Je bent na succesvolle deelname aan de leergang gecertificeerd veerkrachtdeskundige en hebt daarmee toegang tot ons Permanente Educatieprogramma met toepassingservaringen van oud deelnemers en nieuwe bruikbare interventies.

 EERDERE DEELNEMERS OVER HET PROGRAMMA

"Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een tegenslag kan de waarde onder druk zetten. 

Ik leerde daarover zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden."


Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.

PROGRAMMA


Wij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's).
Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.

ORIËNTEREN

Verwerf actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden in het begrip veerkracht. Wat is integraal en systemisch interveniëren? Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een businesscase.

LEREN

Veerkracht vraagt reflectie: op je eigen veerkracht en denkvoorkeur en op de dynamiek tussen strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de  randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

TOEPASSEN

Evalueer de  veerkracht in jouw context en ontwikkel vanuit jouw rol een programma.Je versterkt het organisatieverhaal met realiteitszin, aandacht of hoop.

BORGEN

Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur. Je eigen plek in het geheel herkennen en anderen daarbij kunnen helpen.Veerkracht als capability.