LEERGANG VEERKRACHTVERSTERKING

MEERWAARDE

Wie in organisaties werkt, werkt in voortdurende verandering. Organisaties zijn, net als rivieren, levende systemen. Gezonde organisaties creëren meerwaarde en zijn veerkrachtig in het omgaan met in- en externe tegenslagen en verandering. Hoe kunnen we werken aan dat perspectief? Die vraag is actueel, relevant en urgent. Veerkracht College helpt deelnemers om:

Veerkracht College biedt een leergang, die de organisaties waaraan of waarin de deelnemers werken, veerkrachtiger maakt. Dat doen we door stap voor stap het inzicht in de integrale samenhang, het geheel, de gelaagdheid en de waarde van een organisatie te laten groeien.


"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them". 

- Albert Einstein -

EEN TOEPASSINGSGERICHTE LEERGANG

Deelnemers worden gestimuleerd om de veerkracht van hun eigen team of organisatie vanuit wisselende invalshoeken in de eigen situatie te onderzoeken. Duurzame verandering vereist een beweging naar de onderstroom, naar de cultuur en verhalen in de praktijk van de eigen organisatie. Daarvoor bieden we tools en taal. We bespreken in de bijeenkomsten hoe kennis verwerkt of toepast is. Deelnemers helpen elkaar tussentijds. Verandering in organisaties is ook voor de veranderkundige zelf uitdagend, want in de organisatie reageren mensen daar verschillend op. We bieden inzicht in eigen patronen, gesprekken over de rol van de adviseur en goede spiegels van het eigen mentale model. De filosofie biedt hulp bij het stellen van vragen. (Gast)docenten diepen de vraag uit. Het curriculum vind je hier.


DOELGROEP

Een spreker kan inspireren, een leider kan beslissingen nemen, een adviseur kan adviseren. Welke rol je ook vervult, iedere rol en situatie biedt mogelijkheden om veerkracht te versterken. We helpen je te reflecteren op de vraag hoe jouw eigen mens- en wereldbeeld je daarin helpt of belemmert. 

"Tijd is een vaststaand feit, maar de waarde die we er aan toevoegen is dat niet. Een vraagstuk kan de waarde onder druk zetten. 

Ik leerde daarover zonder waardeoordeel met elkaar in gesprek te komen en vanuit een concreet gezamenlijk beeld de weg omhoog te vinden."


Steven Wijnholds, leidinggevende in de zorg.

ACCREDITATIES EN LEERDOELEN


Wij bieden deelnemers de mogelijkheid de post bachelor accreditatie Veerkrachtdeskundige van Hogeschool Avans+ te verwerven.Wij werken mee aan verzoeken tot accreditatie van deze opleiding in het kader van deskundigheidsbevordering (PE programma's). 
Aan de leergang is door Hobéon SKO-A&O een waardering toegekend van 6 punten onder accreditatie nr. 2303.

ORIËNTEREN

Verwerf actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden in het begrip veerkracht. Wat is integraal en systemisch interveniëren? Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een businesscase.

LEREN

Veerkracht vraagt reflectie: op je eigen veerkracht en denkvoorkeur en op de dynamiek tussen strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de  randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

TOEPASSEN

Evalueer de  veerkracht in jouw context en ontwikkel vanuit jouw rol een programma.Je versterkt het organisatieverhaal met realiteitszin, aandacht of hoop.

BORGEN

Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur. Je eigen plek in het geheel herkennen en anderen daarbij kunnen helpen.Veerkracht als capability.